שבת מחנה בקמפוס 'סטרומה'

שבת מנוחה

רשמנו אנקדוטה: אחד המתנדבים ש'לא מפספס שבת של רפואה וישועה' נבצר מלהגיע עקב שמחה משפחתית, אך מה יהיה עם ה'פרח שלו' ? [הילד עליו הוא שומר באופן קבוע]
כמובן שלרגע לא עלה על דעתו לוותר, ובתיאום עם ההורים נסע הילד עם המתנדב לשמחה המשפחתית, כמו בן, כמו פרח...
IMG_0174